Skip to main content

Resevillkor

VAD SOM INGÅR I PRISET:
Se program och faktaruta för varje resa

STOPP FÖR RASTER:
Vi gör lämpliga stopp för fika/lunch. Vår reseledare/chaufför meddelar tiden och rastens längd under resans gång.

PLATSER I BUSSEN:
I de bussar vi använder spelar det egentligen ingen roll var man sitter, men för att få lite variation byter vi plats varje dag på alla resor längre än fyra dagar. Inga platsreservationer. OBS! Gäller ej vid resor märkta med "Vi reser tillsammans med".

GÄSTER MED FUNKTIONSHINDER:
Meddela oss gärna när ni bokar om ni har någon funktionshinder. Vi kan hjälpa er att välja resa och ev. avråda er från resmål där det kan vara svårt att t ex gå med rullator.

ALLERGIER MM:
Var noga med att anmäla ev. allergier vid bokning. Vi framför alltid era önskemål till varje hotell/båt/restaurang mm, men man kan aldrig lämna garanti för att det fungerar överallt.

PASS/VISUM:
För alla resor utom Norden måste man medföra giltigt pass. Vid speciella resor, som t ex till St Petersburg, USA och Kina krävs även visum.

HOTELLRUM:
Vi har angivit dubbelrum vilket vanligtvis är två sängar på ett rum, men ibland förekommer "grand lit" – en extrabred säng för två personer med gemensamma sängkläder. På en del hotell förekommer kombirum med en säng och en bäddsoffa. För enkelrum utgår ett tillägg, se resp resa. Standarden på enkelrummen kan, trots pristillägget, vara något lägre än på övriga rum.

ANMÄLAN OCH BETALNING:
Anmälningsavgift: 1000:- på bussresor, 3000:- på flygresor. Detta är en del av totalpriset för resan och ska betalas inom 10 dagar efter bokning. Slutlikvid erläggs senast 21 dagar före avresa med buss och varierande slutbetalningsdatum för flyg. Se betalningsdatum på ert resebevis. Om ni ångrar er och vill avbeställa resan, kom ihåg att göra detta senast 10 dagar efter bokning, eftersom det därefter tillkommer avbokningsavgift. Se AVBOKNINGSKOSTNADER. Vi reserverar oss för valutaförändringar och andra kostnader som vi ej kan råda över.

AVBOKNINGSKOSTNADER - Bussresa
… Avbokningskostnaden är alltid lägst anmälningsavgiften/resenär med start 10 dgr efter bokning
… Avbokning mellan 30 dagar - 21 dagar före avresa betalas 25% av resans pris
… Avbokning mellan 20 dagar – 8 dagar före avresa betalas 50% av resans pris
… Avbokning därefter betalas hela resans pris.

AVBOKNINGSKOSTNADER – Flygresa
Vid avbokning av resa med flyg gäller speciella regler som ni finner i flygbilagan som erhålls vid bokningen av resa.

FÖRSÄKRINGAR:
Se över ditt försäkringsskydd före resan. Kontrollera att din hemförsäkring eller ditt betalkort är heltäckande inkl. avbeställningsskydd. Om inte – prata med försäkringsbolag eller bank om tilläggsörsäkring. Ni kan även beställa avbeställningsskydd hos oss enligt nästa punkt.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD - För er säkerhet
… Bussresor:
6% av resans pris Avbokning måste ske innan resan startar. Du måste på ett godtagbart sätt kunna styrka orsaken till avbeställningen genom intyg utfärdat av läkare, arbetsgivare, offentlig myndighet eller liknande. Intyget ska ange orsaken till avbeställningen. För fullständiga villkor se 
https://www.erv.se/privat/vara-reseforsakringar/avbestallningsskydd/

RESEGARANTI & RESEVILLKOR
Arrangör enligt resegarantilagen är AB Resebyrå Vikingbuss , som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti. Vi reseverar oss för eventuella valutaförändringar eller andra kostnader vi ej kan råda över. Vi följer Konsumentverkets Almänna villkor fär paketresorrhttps://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/resor-och-turism/bo-2014-03-allmanna-villkor-for-paketresor-konsumentverket.pdf

Hemsida och katalog.
Vi är väldigt nogranna vad gäller fakta i katalog och på hemsida. Dock händer det trots våra ansträngningar att det smyger sig in felaktigheter vilket vi beklagar. Vi reseverar oss för eventuella faktafel.

Fritextsökning
Resekalender
27/2Rostock Lördagfrån 1 390:-
1/3Rostock Måndagsbussenfrån 1 390:-
8/3Rostock Måndagsbussenfrån 1 390:-
12/3Rostock 3 dagarfrån 1 990:-
22/3Rostock Måndagsbussenfrån 1 390:-